حجاب و عفاف دختران امروز

اهمیت حجاب دختران در اجتماع

حجاب و عفاف دختران امروز

اهمیت حجاب دختران در اجتماع

۲۱
تیر


  • علی موسوی
۲۱
تیر

نتیجه اش زیباست وقتی این دو را پیوند می زنیم؛


اینکه فرمودند: زکات زیبایی پاکدامنی ست


و اینکه پرداخت زکات دارائیت را افزون می کند.


حالا آنان که زیبایی بیشتر می خواهند، بسم الله

  • علی موسوی
۲۱
تیر

بله چه لذتی دارد این حجاب

ارزشی که خدا برای تو قائل شد

و تو

ناموس خدایی

جواهری در پشت قابی شیشه ای

و چقدر دوستت دارد او

و چقد ردوستت دارد او

  • علی موسوی
۱۷
تیر  • علی موسوی
۱۷
تیر


  • علی موسوی
۲۷
فروردين


  • علی موسوی
۲۷
فروردين


  • علی موسوی
۲۷
فروردين


  • علی موسوی
۱۰
فروردين


  • علی موسوی
۱۰
فروردين

شما ای خواهر دینی من :
دوست دارم وقتی در خیابان راه میروی
سنگینی تابوت مرا بر روی شانه های خود حس کنی!

شهید مرتضی صالحی

  • علی موسوی