حجاب و عفاف دختران امروز

اهمیت حجاب دختران در اجتماع

حجاب و عفاف دختران امروز

اهمیت حجاب دختران در اجتماع

۵ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۷
دی

چــادرم باشــد مـــرا معیـــار ایـمان و شـرف
همچــو مــرواریــــد زیبایــم درون یـک صــدف
دیــد نامحــــرم نیفتــد لاجــرم بــر سوی من
افتـــخارم باشـد ایـن ، زهــرا بــود الگوی من
مدعی گوید که چادر یک نشـان فانی است
من ولی گویم که با چادر تنم اسلامی است
مدعی گوید که با چادر کلاسـت باطل است
من ولی گویـم که ایمانـم ز چادر کامـل است
مدعی خواهد مرا بی دین کند با لفظ دوست
چـادر من همچـو تیر زهـرگین،بر چشم اوست

  • علی موسوی
۲۷
دی


  • علی موسوی
۱۲
دی


  • علی موسوی
۱۲
دی

دخترم!

ای عاشق مدهای رنگارنگ !

ای فریفته لباسهای روشن وتنگ

که از دنیا به شوق آمده ای

هیچ اندیشیده ای که این شوق ،

حزن آخرت را به همراه دارد ؟

به شبی بیندیش که

از پس آن فردایی نباشد و

به خانه ای بیندیش که

از آن تنگ تر وتاریک تر نباشد

ای که به بازی لباس پرداخته و

به جامه شهرت دلباخته ای !

از آن بترس که

این بازیها در گناه مشهورت سازد

ومهر سیاه معصیت بر نامه اعمالت زند...!

  • علی موسوی
۱۲
دی

استاد پناهیان:

هر روز شالهایتان عقب ‌تر

مانتوهایتان چسبان ‌تر

ساپورتتان تنگ‌ تر

رژ لبتان پررنگ‌تر می شود

بنده‌ی کدام خداییید؟

 دل چند نفر را لرزانده‌اید؟

 کدام مرد را از همسر خود دلسرد کرده‌اید؟

چند پسربچه را به سمت پنهانی دیدن عکس و فیلم مستهجن سوق داده‌اید؟

 چند جوان را به سمت خودارضایی و زنا سوق داده اید؟

 اشک چند پدر و مادر و همسر شهید را درآوردید؟

چند دختر بچه را تشویق کرده‌اید که بعدها بی حجابی را انتخاب کند؟

 چند زن را به فکرانداخته‌اید که از قافله مد عقب نمانند؟

 آه حسرت چند کارگر دور از خانواده را بلند کرده‌اید؟

 پا روی خون کدام شهید گذاشتید؟

 باعث دعوای چند زن و شوهر، بخاطر مدل تیپ زدن و آرایش کردن شدید؟

 چند زوج را بهم بی اعتماد کرده‌اید؟

  نگاه‌های یواشکی چند مردی که همسرش دارد کنارش راه میرود، به تیپ و هیکلت افتاد؟

نگاه های هوس آلود چند رهگذر و... 

چطور؟

بازهم میگویی، دلم پاک است!

چادری ها بروند خودشان را اصلاح کنند؟

بازهم میگویی، مردها چشمشان را ببندندنگاه نکنند؟

  جامعه چاردیواری اختیاری تو نیست!!!


  • علی موسوی